Talált szöveg, 2012-2014

Elhagyott cetlik, szélfútta noteszlapok, régi képeslapok, levéltöredékek megtalálása és szövegeinek böngészése azért izgalmas számomra, mert egykor fontosak voltak valakiknek, egy másik – egy privát- világ részét képezték.
Eredeti kontextusukból kiragadva, majd egy fotográfia mellé helyezve, diptichonként új életet kezdenek. És folytatják a régit.